Top Site Net Features | Register | Login
Bảo Châu

Bảo Châu

Joined: February 3rd, 2020
Articles Posted: 1

Articles

Định mức tiêu hao nhiên liệu xe tải cho xe 1T, 1T5, 2.5T, 3.5T,7T, 8t, 9 Tấn, 15
Chi phí nhiên liệu quyết định tới 40-60% giá thành vận tải, và là yếu tố chủ yếu quyết định đến giá cước vận tải. Khi biết định mức tiêu thụ nhiên liệu của xe tải, tài xế sẽ tính toán được với số lượng dầu xe nh...

Directory /

Arts, Business, Computers, Finance, Games, Health, Home, Internet, News, Other, Reference, Shopping, Society, Sports