Top Site Net Features | Register | Login
Esperal Info

Esperal Info

Joined: March 22nd, 2022

My Links

  • Esperal - Esperal a dokładnie disulfiram, który się w nim zawiera, wpływa na zaburzenie metabolizmu alkoholu w człowieku. Wyłączony zostaje enzym, który przekształca alkohol do bardziej przyswajalnej formy. W związku z tym osoba, która spożyje alkohol w
Directory /

Arts, Business, Computers, Finance, Games, Health, Home, Internet, News, Other, Reference, Shopping, Society, Sports